Op 26 juli 2021 is het loket geopend voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW voor de zesde aanvraagperiode.
In deze periode kunt u een aanvraag indienen voor de maanden juli, augustus en september 2021.
U kunt tot en met 30 september 2021 een aanvraag doen.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u in drie aaneengesloten maanden minimaal 20% omzetverlies hebben ten opzichte van 2019. In de zesde aanvraagperiode kunt u maximaal 80% omzetverlies doorgeven. De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom van februari 2021. Die loonsom wordt verhoogd met 40% en vermenigvuldigd met het percentage van het verwachte omzetverlies. De tegemoetkoming is maximaal 85% van dat bedrag.

Ook in deze aanvraagperiode ontvangt u weer een voorschot van 80% van uw tegemoetkoming. Later moet u een definitieve berekening aanvragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar indexpagina