Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in.
Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. Dit pakket loopt af op 1 oktober.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot € 50.000 tegemoetkoming per 4 maanden krijgen om vaste lasten (exclusief loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 30 september. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de 2 regelingen overlappen dus deels.

Meer informatie over de nieuwe regeling TVL hier: https://www.kvk.nl/corona/tvl-maximaal-50000-euro-per-4-maanden/

Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind september

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met aangepaste voorwaarden met 4 maanden verlengd tot 1 oktober. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen een aan de voorwaarden van Tozo 1 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil is dat bij Tozo 2 het inkomen van de partners wel meetelt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet. De partnersinkomenstoets wordt uitgevoerd wanneer de aanvullende uitkering levensonderhoud wordt aangevraagd. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Ook de lening voor het bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is € 10.157. Tozo 2 geldt voor de maanden juni tot en met september. Aanvragen kan per
1 juni via de woongemeente. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

NOW wordt verlengd, regels met betrekking tot ontslagboete aangepast

Ook de NOW krijgt een vervolg, deze kan over de periode  juni tot en met augustus worden aangevraagd. In enkele voorwaarden is de NOW 2.0 aangepast ten opzichte van zijn voorganger.

De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast in de NOW 2.0. De bestaande extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan
20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord met de vakbond of een ander personeelsvertegenwoordiging moeten hebben. Is er geen akkoord dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 oktober

De belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf
1 oktober. Verder blijven dezelfde voorwaarden van toepassing.

Terug naar indexpagina