Update steun in verband met corona maatregelen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Bedrijven die zijn opgericht tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 kunnen vanaf maandag 31 mei ook TVL-steun aanvragen. Deze bedrijven kwamen eerder niet in aanmerking omdat ze in 2019 geen of weinig inkomsten hadden. Daardoor was er geen omzetverlies, terwijl dat de basis is waarop de TVL-steun wordt bepaald. Voor deze bedrijven wordt er rekening gehouden met de omzet uit het derde kwartaal 2020. De voorwaarden zijn gelijk aan die van andere bedrijven die TVL-steun aanvragen. Wie tussen januari en maart 2021 30 procent omzetverlies heeft geleden, per kwartaal meer dan € 1.500 aan vaste lasten betaalt en een bedrijf heeft in Nederland op een ander adres dan zijn thuisadres, kan een vergoeding ontvangen van maximaal 85 procent van zijn vaste lasten. Het loket sluit op 12 juni 2021.

Het kabinet heeft besloten om de TVL voor het 2e kwartaal 2021 verder uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 100%, dit was 85%. Ook wordt er gekozen voor een ruimere referentieperiode. Ondernemers kunnen bij TVL Q2 2021 als referentieperiode kiezen uit 2 verschillende kwartalen (Q2 2019 of Q3 2020. Door deze aanpassingen is de verwachting dat de TVL over het 2e kwartaal 2021 pas in de 2e helft van juni kan worden aangevraagd. De voorwaarde om aan te kunnen vragen is nog steeds een omzetverlies van 30% en de vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De aanvraag voor de vijfde periode (april, mei en juni 2021 of aansluiten op vorige aanvragen) kan sinds 6 mei 2021 worden gedaan. Voor de vijfde aanvraagperiode geldt het volgende.

 • Uw bedrijf heeft een omzetverlies van minimaal 20% in vergelijking met de omzet over 2019.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van drie maanden.
 • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo zal eveneens worden verlengd (Tozo 5). De Tozo 5 is aan te vragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021. De voorwaarden voor het aanvragen van de Tozo 5 zijn ongewijzigd gebleven.

 • Huishoudinkomen is als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum gekomen.
 • U bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld en u woont in Nederland en uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • U bent uw onderneming gestart voor 17 maart en bent ingeschreven bij de KvK.
 • U voldoet over 2019 aan het urencriterium.
 • Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan dient u alleen of samen met de andere in de B.V. werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen te bezitten.

Terug naar indexpagina