Bijzonder uitstel van betaling na 1 oktober 2020 

Heeft een ondernemer problemen door de coronacrisis dan kan hij nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of dit laten verlengen. Wanneer het bijzonder uitstel van betaling afloopt, krijgt de ondernemer twee jaar de tijd om zijn schuld af te lossen. Nieuwe betalingsverplichtingen moeten op de gebruikelijke manier worden voldaan.

Het besluit om tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling te kunnen aanvragen , betekent dat de periode van uitstel uiterlijk eindigt op 1 januari 2021. Daarbij gaat de belastingdienst ervan uit dat de coronacrisis de komende maanden niet verergert. Wanneer dit wel het geval is zal de belastingdienst hier opnieuw naar kijken.

In de periode waarin de ondernemer bijzonder uitstel van betaling had, heeft hij een belastingschuld opgebouwd. De belastingdienst biedt daarvoor een betalingsregeling aan. De ondernemer krijgt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om zijn belastingschuld af te lossen. Hij betaalt dan 24 maanden lang elke maand een vast bedrag. Uiteraard kan er extra worden afgelost. De invorderingsrente die normaal 4% is zal tot en met 31 december 2021 0,01 % blijven.

Terug naar indexpagina