Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb – TVL

Een mkb’er met maximaal 250 werknemers die meer dan 30% van de omzet heeft verloren door de coronacrisis kan in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Deze belastingvrije tegemoetkoming geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.

De TVL helpt de mkb’er bij het betalen van de vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De TVL is niet voor loonkosten (hiervoor bestaat de NOW regeling). De tegemoetkoming is een vergoeding voor een deel van de vaste lasten. Hoe dit precies wordt berekend, wordt nog uitgewerkt. Een mkb’er krijgt maximaal € 50.000 per vier maanden.

Wanneer komt u in aanmerking voor de TVL (zie ook https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer)

 • U heeft een mkb-bedrijf met maximaal 250 werknemers
 • U heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis en uw vaste lasten zijn minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september 2020.
 • De SBI code van het bedrijf staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes.
  (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/vastgestelde-sbi-codes)
 • Uw bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van de KVK.
 • Uw bedrijf heeft een vestiging in Nederland
 • U heeft minimaal één vestiging met een ander adres dan uw privé adres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Uitzonderingen zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Uw bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Kwam u voor de TOGS-regeling in aanmerking? Dan kunt u ook de TVL aanvragen. U kunt de TVL vanaf eind 30 juni 2020 12.00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid  – NOW 2.0

Vanaf 6 juli 2020 is het mogelijk om NOW 2.0 aan te vragen. Met de aanvraag voor NOW 2.0 wordt een tegemoetkoming in de loonkosten aangevraagd over de periode juni tot en met september 2020. Ten opzichte van de oude NOW regeling zijn er een aantal plichten bijgekomen, namelijk.

 • Er mogen geen winstuitkering en bonussen worden uitgekeerd aan aandeelhouders, bestuur en directie.
 • U moet werknemers stimuleren om zich bij of om te scholen. Zo kunnen de werknemers zich aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen.

Wanneer u van 1 juni tot en met 30 september voor werknemers ontslag aanvraagt vanwege bedrijfseconomische redenen, dan gebeurt het volgende:

 • Het UWV neemt 100 procent van de loonsom van maart 2020 van de werknemers voor wie ontslag worden aangevraagd en dit wordt vermenigvuldigd met 3. Dit bedrag trekt het UWV af van de definitieve tegemoetkoming die u zou hebben ontvangen zonder ontslagaanvragen.

De berekening van de NOW 2.0 is als volgt:

 • Het percentage omzetverlies (minimaal 20%) wordt berekend over 4 maanden (in plaats van 3). Dit percentage moet zo precies mogelijk worden ingeschat. Dit ter voorkoming van terugbetaling.
 • De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, sociale lasten etc. te compenseren gaat van 30 naar 40 procent.

Er wordt uitgegaan van de loonsom van maart 2020.

Terug naar indexpagina