Update aangekondigde steunmaatregelen voor het bedrijfsleven

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de aangekondigde steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels, een week later, blijken er veel onduidelijkheden over de maatregelen. We geven u daarom graag een update.

Bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden
Aangekondigd is dat ondernemers die vanwege de uitbraak van het coronavirus in financiële problemen komen, bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen bij de belastingdienst. Dit bijzondere uitstel houdt in dat ondernemers die daar om verzoeken 3 maanden uitstel krijgen voor de betaling van loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. De invorderingsmaatregelen worden gedurende die periode door de belastingdienst stilgelegd. Inmiddels heeft de belastingdienst meer duidelijkheid gegeven over hoe deze bijzondere regeling in de praktijk uitwerkt:

Wel aangifte blijven doen, niet betalen
Het is belangrijk dat u wel de maandelijkse aangiften loonbelasting en btw blijft doen. Als wij deze aangiften voor u verzorgen, blijven wij dat op de gebruikelijke manier doen en krijgt u van ons bericht zoals u gewend bent. Alleen betaalt u vervolgens de verschuldigde belasting niet.

Naheffingsaanslag
Het niet betalen van de loon- en/of omzetbelasting zal leiden tot het opleggen van een naheffingsaanslag door de belastingdienst. Het uitstel van betaling zal formeel gelden voor deze aanslag. Let op! Een eventueel in deze aanslag opgenomen boete voor niet op tijd betalen van de verschuldigde belasting hoeft u niet te betalen.
Een voorbeeld ter verduidelijking: de loonbelasting over februari moet uiterlijk op 31 maart worden betaald. Als u gebruik maakt of wilt maken van het bijzondere uitstel betaalt u deze loonbelasting niet. In de loop van april ontvangt u dan een naheffingsaanslag voor het bedrag van de niet betaalde loonbelasting. Voor deze aanslag zal het uitstel van betaling gaan gelden.
Wij kunnen dit uitstel van betaling voor u aanvragen. In dat geval dient u ons de naheffingsaanslagen of een kopie daarvan zo snel mogelijk na ontvangst toe te sturen, zodat wij de aanvraag kunnen indienen.

Reeds ingediende verzoeken uitstel van betaling
Mocht er al een verzoek om uitstel van betaling zijn ingediend, dan is het volgens de laatste informatie van de belastingdienst van belang om na ontvangst van de naheffingsaanslag het lopende verzoek aan te vullen met deze aanslag.
Hebben wij voor u al een verzoek ingediend? Stuurt u ons dan de aanslagen zo snel mogelijk toe, zodat wij voor aanvulling van het verzoek kunnen zorgdragen.
Op dit moment is helaas nog niet duidelijk of uitstel van betaling alleen voor de eerste naheffingsaanslag zal moeten worden aangevraagd of dat er ook voor latere aanslagen opnieuw een verzoek moet worden gedaan.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
De NOW-regeling is vorige week aangekondigd als vervanger van de oude werktijdverkortingsregeling. Tot op heden wordt er nog aan de nieuwe regeling gewerkt en is het dus nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. De verwachting is dat het loket voor de nieuwe regeling rond het einde van deze maand open zal gaan.
Wel heeft belastingdienst inmiddels een verzoek gedaan aan werkgevers om toch vooral hun aangifte loonheffingen tijdig in te dienen. Het UWV heeft immers de gegevens uit deze aangifte nodig voor het berekenen van de tegemoetkoming. Deze is gebaseerd op de loonsom van een onderneming. Het is dus van belang voor werkgevers dat het UWV over de juiste loongegevens beschikt.
Veel vragen uit de praktijk gaan over de positie van de directeur grootaandeelhouder (DGA). Het is vooralsnog onduidelijk of de DGA ook een beroep zal kunnen doen op de NOW of dat deze zich zal moeten beroepen op de regeling voor zelfstandigen (zie hierna).
Beroepsorganisaties van accountants en belastingadviseurs hebben in een gezamenlijke brief aan de Minister van Financiën om duidelijkheid gevraagd voor de DGA. Een reactie is er nog niet gekomen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Net als bij de hiervoor genoemde NOW-regeling is nog veel onduidelijk over de aangekondigde ondersteuning voor zelfstandigen. De zelfstandigen moeten zich richten tot hun woongemeente voor deze tegemoetkoming. We adviseren u dan ook de website van uw gemeente in de gaten te blijven houden.
Wel is inmiddels duidelijk  dat een zelfstandige alleen voor de regeling in aanmerking komt indien:

  • De onderneming vóór 1 januari 2020 is gestart; en
  • Er wordt voldaan aan het urencriterium, wat betekent dat de zelfstandige tenminste 1.225 uur op jaarbasis werkzaam is voor de onderneming.

Eenmalige tegemoetkoming
De overheid heeft eveneens aangekondigd dat er een noodloket zal worden geopend waar direct getroffen ondernemers een eenmalige compensatie van € 4.000 kunnen aanvragen. Dit noodloket lijkt vooral gericht op ondernemingen die gedwongen hebben moeten sluiten, maar ook ondernemingen waar de vereiste 1,5 meter afstand niet haalbaar is lijken hiervoor in aanmerking te komen. Helaas is ook hier nog veel onduidelijk. Op schriftelijke vragen vanuit de Tweede Kamer heeft de Minister van Economische zaken slechts het volgende antwoord gegeven: “De voorwaarden voor het noodloket worden op dit moment uitgewerkt en op korte termijn met de Kamer gedeeld”.

Het is duidelijk dat de nieuwe regelingen veel onduidelijkheden kennen en dat veel vragen op dit moment nog onbeantwoord blijven. We volgen de ontwikkelingen en houden u op de hoogte!

Terug naar indexpagina