TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten)

Student met bijbaan kan inkomenssteun krijgen via TOFA

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft UWV opdracht gegeven om de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) in te voeren. Hierdoor kunnen flexwerkers die minstens € 400 in februari 2020 hebben verdiend in aanmerking komen voor een inkomenssteun van maximaal €550 bruto per maand over de maanden maart, april en mei 2020 als zij hierin door de coronacrisis geen inkomen hebben kunnen behalen. Studenten met een bijbaan kunnen hier dus ook een beroep op doen.

Bij de TOFA gaat het om een tegemoetkoming in de vorm van brutoloon. Het bedrag van € 550 wordt ook behandeld als loon, is dus belast en vormt ook inkomen voor de toeslagen. Daarnaast gaat het om loon uit vroegere dienstbetrekking dat flexwerkers dus met terugwerkende kracht krijgen. UWV gaat de loonheffingen inhouden. Ook wordt bij de uitkering van het bedrag door UWV standaard de algemene heffingskorting toegepast. Dit kan er echter toe leiden dat deze korting twee keer (ook bij een andere inhoudingsplichtige dan UWV) wordt toegepast en dat de ontvanger van de tegemoetkoming dus inkomstenbelasting (IB) via zijn aanslag IB 2020 bij zal moeten betalen. Hij heeft immers maar recht op 1 keer de toepassing van de algemene heffingskorting.

UWV streeft ernaar het aanvraagloket op 22 juni 2020 te openen en gedurende drie weken open te stellen.

Terug naar indexpagina