Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 4e kwartaal 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal 2021 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers die in het 4e kwartaal 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal 2019 of het 1e kwartaal van 2020.

TVL Q4 2021 opent naar verwachting begin december.

Zo ziet de TVL over het 4e kwartaal 2021 eruit

  • De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%.
  • Het minimale subsidiebedrag is € 1.500.
  • Het maximale subsidiebedrag is € 250.000.
  • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% omzetverlies in het 4e kwartaal 2021. U kiest zelf de referentieperiode die voor u het meest gunstig is(4e kwartaal 2019 of 1e kwartaal 2020).
  • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

 

 

 

 

Terug naar indexpagina