Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Vanaf dinsdag 21 maart 2023 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het loket voor de TEK (Tegemoetkoming Energiekosten) opengesteld. De tijdelijke tegemoetkoming is voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet uit 2022. De regeling geldt voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Om in aanmerking te komen voor TEK moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie (en dus aan 2 van de volgende 3 voorwaarden) en; minder dan 250 werknemers, minder dan € 50.000.000 jaaromzet en minder dan € 43.000.000 op de balans.
  • De onderneming moet voor 31 december 2022 staan ingeschreven in het Handelsregister, en;
  • De energiekosten betreffen minstens 7% van de omzet (dit wordt bepaald aan de hand van de standaard jaarverbruiken, modelprijzen over 2022 en de aangiften omzetbelasting over 2022), en;
  • Er is een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van de onderneming).

Er zijn nog aanvullende voorwaarden die niet op iedereen van toepassing zijn:

  • Wanneer een tegemoetkoming is gekregen door het prijsplafond, dan wordt dit in mindering gebracht op de subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die in november en december 2022 is ontvangen.
  • Wanneer de elektriciteit wordt teruggeleverd, wordt hier bij de subsiedieberekening rekening mee gehouden.

Hoogte subsidie

De subsidie is 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. Op basis van het werkelijk verbruik, de modelprijzen en de werkelijke omzet over 2022 wordt het percentage van de energie-intensiteit berekend. Als dit hoger is dan 7% van de omzet, komt u mogelijk in aanmerking voor de tegemoetkoming. Het bedrag aan subsidie waar de onderneming recht op heeft is maximaal € 2 m3 en € 0,60 per KwH. Hiervan wordt 35% als voorschot betaald.

De verwachte standaardjaarverbruiken voor 2023 worden door de netbeheerders aangeleverd. Deze kunt u ook terugvinden bij uw netbeheerder. Vervolgens berekent RVO aan de hand van bovenstaande bedragen hoe hoog het voorschot van de maximale subsidie is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen klein- en grootverbruikers.

Voor meer informatie zie onderstaande link.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek

Vercauteren Administraties

Terug naar startpagina