Privacyverklaring

Vercauteren Administraties respecteert de privacy van een ieder die onze website bezoekt en zorgt ervoor dat de
(persoons)gegevens die worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens

Als een contact- of aanmeldformulier op de website wordt ingevuld, of een e-mail wordt gestuurd, zal
Vercauteren Administraties de verstrekte gegevens alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor de volledige beantwoording en behandeling daarvan.

De verstrekte gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik. Zonder uitdrukkelijke toestemming stellen wij op geen enkele manier verstrekte gegevens ter beschikking aan derden. Vercauteren Administraties spant zich bovendien in om
(persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gedrag van de gebruikers van onze website analyseren. Het gebruik van deze cookies kun je weigeren via de browserinstellingen.

Hyperlinks

Onze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden, waaronder sociale netwerken zoals
Facebook en LinkedIn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. We raden aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website (die regelmatig kan wijzigen) te lezen.

Inzage, correctie en verwijdering

Het is mogelijk (persoons)gegevens na een schriftelijk verzoek hiertoe in te zien. Als deze gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, kan ons schriftelijk een verzoek worden gedaan deze gegevens aan te vullen, te corrigeren en/of te verwijderen.

Wijzigingen

Vercauteren Administraties houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Vragen?

Zijn er nog vragen of is er behoefte aan meer informatie naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op.