Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november 2021 is aangekondigd dat er wegens de aangescherpte coronamaatregelen een NOW5 komt.

Aanvraagperiode NOW5

De NOW5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021.
De NOW5 (zevende aanvraagperiode) is vanaf december 2021 aan te vragen via het UWV.

Doelgroep NOW5

De voorwaarden om voor NOW5 in aanmerking te komen zijn bijna hetzelfde als bij NOW4. Hieraan is bij NOW5 toegevoegd dat de subsidieregeling ook van toepassing is voor starters. Dit zijn werkgevers die hun onderneming na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 gestart zijn.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor NOW5 en vergoeding

  • Minimaal 20% omzetverlies;
  • Maximaal op te geven omzetverlies van 80% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% geschat wordt);
  • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
  • Een forfaitaire opslag van 40%;
  • Vergoeding van maximaal 2 keer het maximale dagloon;
  • Inspanningsverplichting om – vanaf 27 november- werknemers te begeleiden in een “van-werk-naar-werk”-traject. Dit betekend dat werkgevers voor het sluiten van het aanvraagloket met UWV mogen bellen wanneer zij NOW5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
  • Bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. De entiteit koop ook geen eigen aandelen in;
  • Het omzetverlies wordt berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021;
  • Voor de berekening van de referentieomzet-periode wordt uitgegaan van verschillende groepen:
Onderneming is gestart Referentieomzet-periode
Vóór 1 januari 2019 Omzet 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 gedeeld door 6
In de periode van 1 januari 2019 tot en met 1 februari 2020 Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 29 februari 2020 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2
In de periode van 2 februari 2020 tot en met 1 juli 2021 Omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 gedeeld door 2
In de periode van 2 juli 2021 tot en met 30 september 2021 Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 31 oktober 2021 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2
Ná 30 september 2021 Geen recht op NOW

De exacte datum van de opening van het aanvraagloket van de NOW5 zal binnenkort worden bekend gemaakt.

Bijzonder belastinguitstel

Ondernemers kunnen toch weer een beroep doen op bijzonder belastinguitstel wanneer zijn hun belastingen niet kunnen betalen door de (nieuwe) coronamaatregelen. Het uitstel wordt verlengd tot het eind van dit jaar. De invorderingsrente blijft nog een half jaar op 0,01% staan, tot 1 juli 2022.

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaan voor het vierde kwartaal 2021 van 85% naar 100%.

Terug naar indexpagina