e-Herkenning en toegang NOW regeling

Bij ons zijn veel vragen binnengekomen over hoe straks toegang te krijgen tot het loket ten behoeve van de NOW regeling (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid).
Is het straks mogelijk om zonder e-Herkenning toegang te krijgen tot het loket van NOW en UWV?
Bij het UWV is het nu al niet meer mogelijk zonder e-Herkenning in te loggen. Maar het is nog onduidelijk of het UWV dit zal aanpassen voor de nieuwe maatregelen, omdat is gebleken dat nog veel werkgevers geen e-Herkenning hebben aangevraagd.

Wij verwachten dat dinsdag 31 maart  2020 alle voorwaarden worden bekend gemaakt en dan is ook pas duidelijk
of e-Herkenning nodig is.

Indien u als onderneming nog geen e-Herkenning heeft aangevraagd en niet het risico wilt lopen dat uiteindelijk toch
e-Herkenning nodig is en hierdoor uw aanvraag vertraging oploopt, adviseren wij u zo snel mogelijk e-Herkenning aan te vragen. e-Herkenning dient aangevraagd te worden op niveau 3 (EH3).
Wanneer u e-Herkenning aanvraagt adviseren wij u tevens als werkgever daarna een portaal aan te maken bij het UWV wanneer u dat nog niet heeft gedaan. Een en ander zal de aanvraag en eventuele vervolghandelingen een stuk makkelijker maken. Daarnaast heeft u in de toekomst voor meerdere instanties e-Herkenning nodig.

Er zijn verschillende aanbieders waar u e-Herkenning kunt aanvragen, bijvoorbeeld bij KPN.

https://www.kpn.com/zakelijk/security/privacy/eherkenning/eh3.htm

Maar het staat u uiteraard vrij om een andere aanbieder te kiezen.

Voordat u de aanvraag indient is het van belang alle gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van te voren op te zoeken.

Benodigde gegeven voor aanvraag e-Herkenning niveau 3:

  • Uittreksel Kamer van Koophandel – deze mag niet ouder zijn dan 14 dagen.
  • Gegevens bevoegd vertegenwoordiger:
    • Persoonsgegevens.
    • E-mailadres.
    • Mobiele telefoonnummer.
    • Kopie van geldig legitimatiebewijs van wie tekenbevoegd is (in handelsregister kun je zien wie mag tekenen namens een bedrijf).

Let op: bovenstaande geldt vooralsnog uitsluitend voor relaties met werknemers in dienst.

Terug naar indexpagina