Door de overheid beschikbaar gesteld noodpakket voor ondernemers

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Dinsdagavond heeft het kabinet ingrijpende maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van het bedrijfsleven tijdens de huidige crisis die het gevolg is van het coronavirus.

Uitstel van betaling
Zo krijgen alle ondernemers die daarom verzoeken uitstel voor het betalen van belasting voor een periode van 3 maanden. De invorderingsrente én belastingrente wordt naar vrijwel 0% teruggebracht. Ook zullen er geen verzuimboetes worden opgelegd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en btw.

Nieuwe, soepele regeling voor werktijdverkorting
De bestaande regeling voor de aanvraag van werktijdverkorting wordt per direct vervangen door een noodfonds. Vanuit deze nieuwe regeling zal een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen worden aangevraagd van maximaal 90% van de loonsom, waarbij het UWV een voorschot zal betalen van 80% van de tegemoetkoming. Voorwaarde is wel dat er geen ontslagen vallen bij de onderneming en de lonen worden doorbetaald. Ook moet er sprake zijn van een omzetdaling van tenminste 20%, gemeten vanaf 1 maart.
Overigens worden alle reeds ingediende, maar nog niet behandelde aanvragen voor werktijdverkorting onder de oude regeling automatisch overgezet naar de nieuwe regeling.

Tijdelijke ondersteuning voor zzp-ers
Verder komt er een tijdelijke ondersteuningsregeling voor zzp-ers. Via een versnelde procedure kan een zzp-er bij zijn of haar gemeente een uitkering aanvragen voor een periode van drie maanden. Deze uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Om tijd te besparen zal de regeling geen partner- of vermogenstoets krijgen. De regeling is nog niet precies uitgewerkt. Vandaar dat het advies is om nadere berichtgeving op dit punt af te wachten.

Verruiming garantieregeling
Dan wordt ook de regeling Garantie Ondernemersfinanciering, waarmee MKB-ondernemingen met een overheidsgarantie een banklening kunnen aanvragen, verruimd en krijgen bepaalde kleine ondernemers met een microkrediet uitstel van aflossing voor een periode van 6 maanden en een rentekorting.

Borgstellingsregeling voor land- en tuinbouw
Voor bedrijven in de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal. Het kabinet zal zich via deze regeling borgstellen voor kredieten van agrarische ondernemers. Hiervoor zal de bestaande regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten worden verruimd.

Compensatie voor specifieke sectoren
Tot slot komt er een compensatieregeling voor specifieke sectoren die het zwaarst getroffen worden, zoals bijvoorbeeld de horeca. Via een speciaal noodloket zouden de getroffen bedrijven eenmalig direct een bedrag van € 4.000 kunnen ontvangen. De specifieke voorwaarden ten aanzien van de bedrijven die voor deze regeling in aanmerking komen worden nog  verder uitgewerkt en ook aan de tegemoetkoming zelf wordt nog gewerkt. Dit kan dus nog wijzigen.

We houden u natuurlijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Als er naar aanleiding van deze informatie vragen zijn neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Terug naar indexpagina