X
Vercauteren Administraties
ONZE DIENSTEN

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Een goede financiële administratie is essentieel voor elke onderneming. Vercauteren Administraties kan zeer vakkundig en adequaat uw financiële boekhouding inrichten, verwerken, controleren en rapporteren. Met ervaring in uiteenlopende branches kan Vercauteren Administraties dus de complete financiële administratie verzorgen.

Samen met u bepalen wij hoe de financiële administratie moet worden opgezet en hoe die moet worden verwerkt en beheerd. Op deze wijze kan Vercauteren Administraties u uitstekend helpen bij het beheren, opstellen en interpreteren van uw administratie.

SALARISADMINISTRATIE

Vercauteren Administraties is gespecialiseerd in salarisverwerking voor bedrijven binnen het MKB. Onze dienstverlening gaat verder dan alleen het vervaardigen van een salarisstrook.

Onze salarisverwerking omvat:

 • Het digitaal aanleveren van de salarisstroken en jaaropgaven; wij werken met Nmbrs
 • Online mogelijkheid van uw salarisverwerking met portal van Nmbrs;
 • De aanlevering van de loonjournaalposten, betaaloverzichten en verzamelloonstaten;
 • Het insturen van digitale loonaangiften;
 • De aanmeldingen bij de benodigde instanties zoals het bedrijfspensioenfonds;
 • Het beantwoorden van uw vragen met betrekking tot de salarisverwerking

ONLINE BOEKHOUDEN

Vercauteren Administraties werkt met de volgende online boekhoudpakketten;

 • Exact Online
 • Snelstart Boekhouden
 • Basecone factuurherkenning

BELASTINGAANGIFTE

Vercauteren Administraties kan voor de volgende aangiften verzorgen;

 • BTW aangifte
 • aangifte inkomstenbelasting
 • aangifte vennootschapsbelasting
 • aangifte dividendbelasting
 • schenkbelasting aangifte
 • aangifte erfbelasting

JAARREKENING

Vercauteren Administraties stelt uw jaarrekening op in heldere en begrijpelijke taal. Eventueel bespreken wij de jaarrekening met u zodat u inzicht krijgt in de financiële situatie van uw onderneming.

Besloten vennootschappen zijn verplicht jaarlijks hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Vercauteren Administraties verzorgt deze jaarrekening voor u.

Voor het aanvragen van een krediet wordt vaak om een begroting of prognose gevraagd. Wij helpen u graag met het opstellen van een juiste prognose.

HR DIENSTEN

Vercauteren Administraties verzorgt HR diensten met betrekking tot de salarisadministratie.

U kunt hierbij denken aan ziekteverzuimbegeleiding, beoordelen en opstellen van arbeidscontracten en begeleiding bij ontslagprocedures.