Update met betrekking tot de corona steunmaatregelen van de overheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 1e kwartaal 2021

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de TVL regeling wordt uitgebreid voor het 1e kwartaal 2021.Deze uitbreiding zal nog niet actief zijn bij de opening van de TVL over het 1e kwartaal 2021 in februari. In eerste instantie zal de tegemoetkoming worden berekend met de voorwaarden die bekend waren vóór 21 januari 2021. Later zal automatisch een extra betaling worden ontvangen. Kom je in het 1e kwartaal 2021 voor het eerst in aanmerking voor de TVL dan kan die niet direct worden aangevraagd. De aanvraagdatum wordt nog bekendgemaakt.

  • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
  • Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar een vast percentage 85%.
  • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van € 750 naar € 1.500.
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 voor mbk-bedrijven met maximaal 250 medewerkers. Voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers wordt dit € 400.000.
  • De voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd in het 1e kwartaal 2021 en wordt verhoogd naar 21%.
  • De TVL wordt niet afgebouwd.
  • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. Deze regeling geldt wordt gebaseerd op de TVL regeling. De regeling geldt voor het 1e en 2e kwartaal 2021. De referentieperiode wordt het 3e kwartaal van 2020. Deze regeling wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. Starters die zijn begonnen tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het loket hiervoor opent waarschijnlijk in mei 2021.

Aanvragen van de TVL over het 1e kwartaal 2021 (volgens regeling voor 21 januari 2021) kan waarschijnlijk vanaf februari 2021. Alle MKB’ers met een omzetverlies van minimaal 30% kunnen de TVL aanvragen.

NOW regeling

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021.

Tozo

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari 2021 worden aangevraagd.

Per 1 april 2021 gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zal geen vermogenstoets worden ingevoerd. Ook hier gaat de aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (de maanden januari tot en met maart 2021).

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlening van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Reiskostenvergoedingen

Werkgevers kunnen tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Terug naar indexpagina