Informatie van de KVK over terugbetaling corona belastingschulden

Heeft u gebruik gemaakt van het betalingsuitstel van belastingen? Dan heeft u in april 2022 van de Belastingdienst een overzicht van de uitstaande belastingschuld ontvangen. In het najaar van 2022 ontvangt u een uitstelbeschikking. Daarin staat onder andere wanneer u moet gaan terugbetalen. U hebt daarvoor vijf jaar de tijd.

Lukt het niet om in vijf jaar terug te betalen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om de aflossingstermijn te verlengen naar zeven jaar. Dat kan alleen voor schulden van meer dan 10.000 euro. U kunt het verzoek op elk moment in de periode van vijf jaar indienen. Uit uw verzoek moet blijken dat u de schuld niet in vijf jaar maar wel in zeven jaar kunt aflossen. Uw onderneming moet in de kern gezond zijn en alleen tijdelijke betalingsproblemen hebben. In de jaren voor corona moet u winst gemaakt hebben. Bij schulden vanaf 50.000 euro heeft de Belastingdienst meer onderbouwing nodig.

Op verzoek is het mogelijk om per kwartaal te betalen in plaats van per maand. U kunt ook eenmalig een betaalpauze van drie maanden vragen.

Er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. Is een betalingsregeling niet voldoende? De Belastingdienst kan in individuele situaties een vordering wel geheel of voor een deel kwijtschelden. Bijvoorbeeld bij een akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

 

 

 

 

 

Terug naar indexpagina