Op deze pagina willen wij de aandacht vestigen op de percentages belastingrente op aanslagen zoals deze door de belastingdienst worden gehanteerd.

Belastingrente wordt door de Belastingdienst berekend wanneer de aanslag wordt opgelegd na 1 juli volgend op het jaar waarover aangifte moet worden gedaan. Wanneer de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt ingediend voor 1 mei zal geen belastingrente worden berekend. Wanneer de aangifte niet voor 1 mei wordt ingediend kan de belastingrente worden beperkt door het aanvragen van een voorlopige aanslag.

Op dit moment is de belastingrente voor aanslagen Inkomstenbelasting 4% en voor aanslagen
Vennootschapsbelasting 8%. Op teruggaven wordt geen rente vergoed.

Vanaf 1 maart 2023 wordt de belastingrente op aanslagen Vennootschapsbelasting verhoogd naar 10,5%.

Wij willen u hiermee opnieuw wijzen op de mogelijkheid om een voorlopige aanslag aan te vragen waardoor de belastingrente kan worden beperkt. Ook een reeds opgelegde voorlopige aanslag kan te laag zijn waardoor alsnog belastingrente dient te worden betaald over het verschil tussen aangifte en voorlopige aanslag.

Neemt u hiervoor contact op met één van de medewerkers van ons kantoor.

Vercauteren Administraties

februari 2023

 

 

 

Terug naar startpagina